Samen staan we sterk

Eemstroom start met de levering van energie. Daarin laten we zien dat we door onze vraag te bundelen en slim samen te werken meer voor elkaar krijgen. Maar energie is pas het begin. We zijn opzoek naar wat ons bindt. Dat kan een straat zijn met een collectieve vraag naar isolatiemaatregelen of een gemeenschappelijk dak geschikt voor zonnepanelen. Als individu maak je geen vuist, maar samen staan we sterker. Dus sluit je aan en maak met elkaar meer mogelijk.

Eemstroom en Eneco

De elektriciteit en het gas van Eemstroom worden aanvankelijk volledig door Eneco geleverd. De eigen lokale productie moet immers nog worden opgebouwd. De te leveren energie is wel duurzaam geproduceerd, daarom heet het Ecostroom en Ecogas.

Tarieven

Eemstroom gaat uit van het ‘niet meer dan anders’ principe. We bedingen als collectief een korting maar blijven ongeveer het zelfde betalen waardoor we kunnen bouwen aan onze eigen lokale energieopwekking. Dat gaat als volgt:

  • Eemstroom heeft een scherp leveringstarief doordat we als collectief 8% korting ontvangen op het reguliere tarief van Eneco.
  • Eemstroom vraagt per maand een bijdrage van €5 voor de bedrijfskosten (€2,50 voor elektra en €2,50 voor gas).
  • Leden die energie afnemen bij Eemstroom storten maandelijks €5 in het investeringsfonds (€2,50 voor elektra en €2,50 voor gas).
  • Met het geld uit het investeringsfonds worden lokale duurzame projecten gerealiseerd (bijvoorbeeld zonnepanelen op daken), het rendement vloeit weer terug naar het investeringsfonds. Zo bouwen we stap voor stap aan onze eigen energievoorziening.

Onze tariefbladen voor elektriciteit en gas kunt u downloaden op onze download pagina: www.eemstroom.nl/downloads-2/

Offerte

Ontvangt u van ons graag een prijsindicatie op basis van uw energieverbruik, dan kunt u een gespecificeerd aanbod opvragen door het formulier invullen op de pagina IK DOE MEE!

Contract voor elektriciteit en gas.

U kunt het contract voor elektriciteit en gas downloaden op onze download pagina: www.eemstroom.nl/downloads-2/

Wat is Ecostroom?

Ecostroom is milieuvriendelijke elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame bronnen als wind, water en biomassa. Voor het opwekken van Ecostroom worden geen fossiele brandstoffen gebruikt zoals aardgas en steenkool. Ecostroom is schoner dan gewone elektriciteit en onuitputtelijk.

Wat is Ecogas?

Bij de verbranding van aardgas komt er CO2 vrij. Eneco Ecogas is normaal aardgas waarvan de CO2-uitstoot volledig wordt gecompenseerd. De hoeveelheid CO2 die door uw verbruik vrijkomt, compenseren wij door te investeren in duurzame energieprojecten, die zijn gecertificeerd met het Gold Standard keurmerk. Gold Standard is de kwaliteitsstandaard voor CO2 compensatieprojecten die voldoen aan de strengste criteria. Het keurmerk is opgericht door o.a. het Wereld Natuur Fonds.

Ecostroom en Ecogas worden geleverd door Eneco Retail B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24324527, is stroom- en gasleverancier aan kleinverbruikers van gas en elektriciteit, en heeft daarvoor vergunningen gekregen van de Energiekamer.