Eemstroom van start

Op weg naar onafhankelijke Amersfoortse energievoorziening
Regio Amersfoort beschikt vanaf maandag 22 oktober over een unieke, lokale en duurzame energiecoöperatie: Eemstroom. Ieder huishouden uit de regio Amersfoort kan lid worden van de coöperatie. Zo helpen inwoners direct mee met realiseren van verantwoorde energie-initiatieven in hun eigen stad. En dat voor dezelfde marktconforme energietarieven.

Hoe werkt Eemstroom voor de inwoners van Amersfoort? Wie zich inschrijft bij Eemstroom krijgt een vrijblijvend aanbod voor groene energie via Eneco. De collectiviteitskorting die Eneco toekent, stroomt rechtstreeks in de coöperatiekas. Het op die manier opgebouwde vermogen investeert Eemstroom vervolgens in groene, duurzame Amersfoortse energieprojecten.

Eemstroom-voorzitter Lex Mellink legt uit: “Je moet dan denken aan investeren in lokale biomassa-energiecentrales, zonnepanelen, windmolens of energiebesparende producten. De leden beslissen over waar het geld naartoe gaat, want Eemstroom is een coöperatie. Democratischer kan niet.”

Uiteindelijk doel is om onafhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen uit verre oorden die buiten de regio in grote centrales zorgen voor veel vervuiling. Daarnaast gaat Eemstroom het Amersfoortse bedrijfsleven betrekken bij de projecten om zo de lokale economie extra impulsen te geven. Mellink: “En omdat Eemstroom een coöperatie is, heeft ieder lid het recht om tijdens ledenvergaderingen mee te beslissen over het beleid. De leden betalen niet meer voor hun energie dan wanneer ze die individueel bij Eneco zouden afnemen. Leden zijn dus niet duurder uit maar bouwen wel mee aan een sterke en duurzame lokale economie.

Eemstroom trapt maandag officieel af met een vierweekse campagne bij IKEA in Amersfoort-Vathorst. Daar worden flyers van Eemstroom uitgedeeld aan Amersfoortse klanten. Het doel van de campagne is het werven van zo veel mogelijk leden, want hoe meer mensen, hoe eerder we een duurzame en lokale economie kunnen realiseren.