Veel gestelde vragen

Waarom zou ik lid worden van Eemstroom?

Amersfoort en omstreken besteedt jaarlijks ruim €300 miljoen aan fossiele energie van leveranciers buiten onze regio. Je hebt geen zeggenschap over hoe je geld wordt geïnvesteerd en zal ook niet mee kunnen dingen in de winst. Je kunt niet ondernemen en samen met je buren energie inkopen, besparen of lokaal opwekken. Dat is een gemiste kans, zeker als we kijken hoe fossielen bronnen schaarser worden, prijzen stijgen en het milieu wordt belast.
Wat zou er met onze lokale economie gebeuren als we een deel van die geldstroom ombuigen naar een investering in onze eigen energievoorziening, zonder dat het ons meer gaat kosten? Dan investeer je eigen geld in je eigen toekomst, en in een gezonde economie en milieu voor onze kinderen.

Waarom een coöperatie en werkmaatschappij?

Door te kiezen voor deze constructie ben je zowel mede-eigenaar als klant van Eemstroom. Dat betekent dat je mede-eigenaar bent van de winst die wordt gemaakt op het geld dat je uitgeeft en dus ook kan meebeslissen over hoe die winst wordt geherinvesteerd.

Hoe zit de constructie van coöperatie en werkmaatschappij in elkaar?

Als lid van Energiecoöperatie Amersfoort, ben je mede-eigenaar van je eigen werkmaatschappij (b.v.) Eemstroom. Je kan richting geven aan je eigen coöperatieve vereniging. Iedereen kan zich aanmelden om in de Raad van Afgevaardigden, ofwel Ledenraad, plaats te nemen. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering en de Ledenraad kiest een bestuur. De coöperatie heeft ook een raad van advies dat gevraagd en ongevraagd advies aan zowel de leden als het bestuur geeft. Onder de coöperatie hangt een werkmaatschappij, Eemstroom. Hier worden de dagelijkse gang van zaken afgehandeld en projecten in ondergebracht. De directie van Eemstroom wordt aangesteld door en rapporteert aan het bestuur van de coöperatie.

Wat is het voordeel van energie geleverd door Eemstroom?

Eemstroom levert gecertificeerde groene energie. Omdat we collectief inkopen kunnen we een korting bedingen. Deze korting wordt deels gebruikt om de kosten van Eemstroom te betalen en deels gestort in het Eemstroom investeringsfonds. We leveren dus niet goedkopere energie maar bouwen wel vermogen op om lokaal te investeren.

Hoe wordt dat geld geïnvesteerd?

Eerst zullen we vermogen moeten opbouwen. Hoe meer klanten en producten, hoe sneller dat gaat. Als er voldoende geld in de pot zit zal het geïnvesteerd worden in projecten in de regio. Jij als lid van de coöperatie hebt zeggenschap over hoe dat gebeurt.
Het rendement uit de investering vloeit weer terug naar het investeringsfonds waardoor deze weer sneller gevuld zal worden. Zo bouwt de coöperatie stap voor stap meer vermogen op.

Blijft het bij collectieve inkoop van energie?

Collectief inkopen is het begin. Het is een goede manier om je te organiseren. Iedereen heeft energie nodig en er moet een goede organisatie staan om het mogelijk te maken. De echte winst zit in het feit dat we ons nu georganiseerd hebben. De weg is vrij om meerdere producten en diensten aan te bieden via de coöperatie en samen projecten te realiseren.

Vragen over Elektriciteit en Gas

Hoe weet ik hoeveel ik ga betalen voor Ecostroom en Ecogas via Eemstroom?

De tariefbladen van Ecostroom en Ecogas zijn hier te vinden.
Wilt u een gespecificeerd aanbod, dan kunt u Eemstroom machtigen door u hier in te schrijven. Dan kan Eemstroom uw energiegevens ophalen bij de netbeheerder. Op basis van uw jaarverbruik kunnen we dan bepalen wat uw maandelijks voorschot zal zijn. Een voorschot is een schatting op basis van de gegevens van het afgelopen jaar. Het werkelijke bedrag wordt achteraf bepaald op basis van uw werkelijke verbruik.

Overstappen is toch altijd een heel gedoe?

Eemstroom neemt al het gedoe van u over. Als u het contract volledig invult regelen wij de rest. Zo simpel kan het zijn.

Gaan de prijzen van Eemstroom niet net zo hard stijgen als de rest?

Dat is juist wat we willen voorkomen. Schaarste of politieke onrust in olieproducerende landen kan de prijzen enorm opstuwen. Hoe minder we daarvan afhankelijk zijn, hoe stabieler onze energieprijzen. Op den duur willen we dan ook als regio energie-autonoom worden.

Eemstroom is veel kleiner dan bijvoorbeeld Nuon en Eneco. Is dat een voordeel?

Eemstroom blijft relatief klein (want regionaal) maar juist daardoor blijft het contact met u persoonlijk. Eemstroom is laagdrempelig, u kunt gewoon bij ons op de koffie komen aan het Stationsplein en dat vinden we nog leuk ook. U kunt zo betrokken zijn als u zelf wilt. Vind u het leuk om een zonnepanelenproject te organiseren in uw wijk? Geweldig! En we helpen u van harte.

Hoe gegarandeerd is de energievoorziening door Eemstroom?

Het licht gaat niet zomaar uit. U zult nooit worden afgesloten door het in gebreke blijven van een energieleverancier, daarvoor staat de overheid garant. We beginnen met de levering van Ecostroom en Ecogas van Eneco. Het contract voor de levering teken je dan ook met Eneco. Mocht Eemstroom omvallen, dan blijft het contract met Eneco nog steeds van kracht.

Waarom kiest Eemstroom voor Eneco?

Eemstroom heeft gekozen voor een partner die haar visie ondersteunt en meedenkt en meewerkt in het zoeken naar oplossingen om dit mogelijk te maken. Eneco is op dit moment die partij en dat reflecteert zich in de zakelijke afspraken die we hebben kunnen maken. Dat neemt niet weg dat we altijd zullen blijven zoeken naar de beste partners en dat we niet vastzitten aan één partij.