Sameen – studenten verzamelen kennis over duurzame en decentrale energie

Een groep Groningse studenten hebben afgelopen jaar het initiatief ‘SAMEEN’ opgezet. Het studenteninitiatief zorgt ervoor dat studenten in de vorm van nuttige en leerzame bijbanen en stages een bijdrage kunnen leveren aan de energie-oplossing van de toekomst. Met deze vernieuwende benadering van de energie markt wil SAMEEN energie coöperaties, bedrijven, gemeentes en andere initiatieven helpen met het verwezenlijken van hun ambities op het gebied van duurzame- en decentrale energie. Op deze manier maken studenten al vroeg kennis met de energietransitie en doen zij belangrijke praktijkervaring op. Tegelijkertijd krijgen energie coöperaties, bedrijven, gemeentes en andere initiatieven beschikking over betaalbare en enthousiaste arbeidskrachten met de meest recente kennis.

Naast het uitvoeren van projecten, verzamelt SAMEEN bestaande kennis over duurzame- en decentrale energie. Deze wordt aangevuld met nieuwe kennis welke wordt opgedaan door de studenten van SAMEEN tijdens de verschillende onderzoeksprojecten. Alle kennis en informatie wordt objectief beoordeeld en opgeslagen in een online database welke toegankelijk is voor alle leden van SAMEEN. Hierbij wordt er gestreeft naar het motto ‘SAMen Eigen ENergie’: niet alleen studenten, maar iedereen draagt zijn steentje bij en deelt kennis ten behoeve van een duurzame energievoorziening.

Bent u enthousiast geraakt over SAMEEN? Heeft u een energie gerelateerd vraagstuk welke nog onbeantwoord is? Kijk dan voor meer informatie op www.sameen.nl.