Waarom Eemstroom

Samen delen, samen werken, samen sterker!
Eemstroom is gestart met de levering van energie. Daarin laten we zien dat we door onze vraag te bundelen en slim samen te werken meer voor elkaar krijgen. Maar energie is pas het begin. We zijn opzoek naar wat ons bindt. Dat kan een straat zijn met een collectieve vraag naar isolatiemaatregelen of een gemeenschappelijk dak geschikt voor zonnepanelen. Als individu maak je geen vuist, maar samen staan we sterker.

In deze video wordt helder verwoord wat onze gemeenschappelijke doelstelling is!

Sluit je aan en maak met elkaar meer mogelijk……….… omdat duurzaamheid de toekomst heeft.

Paraplu100% lokaal

 • Alleen lokale/regionale leveranciers, producten en initiatieven.
 • Samen je eigen geld investeren in de regio.
 • Groei locale/regionale economie.

 Blaadje100% duurzaam

 • Ecostroom en/of Ecogas met korting en duurzame producten.
 • Investeren in eigen duurzame opwekking.
 • 100% Eemstroom, een energie-autonoom regio Amersfoort.
 • Terugverdienen door rendement op investering.

Zonnetje100% samen

 • Korting op duurzame producten, betaalbaar door collectieve inkoop.
 • Eigen initiatieven ontplooien met steun van Eemstroom.
 • Sociale interactie: deel ervaringen en ideeën.

Hartje100% van jou

 • Eemstroom is van de leden, dus van jou.
 • Eigen Energy@dmin met verbruiksanalyse.
 • Investeren in een leefbare toekomst voor jezelf en volgende generatie.
 • Samen delen, samen werken, samen sterker!

Ledencoöperatie
De coöperatie heeft ten doel de belangen van haar leden als verbruikers en producenten van lokale en/of duurzame producten en diensten te behartigen, door gezamenlijk besparing, inkoop en productie van energie en andere levensbehoeften als voeding, water, transport, wonen, zorg, veiligheid, recreatie enzovoorts, met als overkoepelende doel de lokale duurzame economie en regionale zelfredzaamheid, gezondheid en geluk van deze leden en van hun natuurlijke omgeving te bewaren en bevorderen, voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Concreet worden de bovenstaande doelstellingen vertaald in kernwaarden van Eemstroom. Aan de hand van een beoordelingsmatrix worden alle aanbieders getoetst aan de kernwaarden van Eemstroom zodat de leden een passende aanbieder kunnen selecteren voor de afname van een artikel. De aanbieders die via Eemstroom artikelen aanbieden kunnen geen aanspraak maken op exclusiviteit.

Alle producten en diensten, zonder exclusiviteit, die via Eemstroom afgenomen kunnen worden, zijn getoetst aan onderstaande tabel.

Profiel

Onderwerp

 

Maximaal

Duurzaam

Bijdrage verduurzaming regio

33%

Profijt

Bijdrage investeringsfonds

33%

Van jou

Werkgelegenheid

17%

Lokale partners

17%

Totaal:

133%

 

Aantal

Toelichting

66% of meer

past bij de visie en kernwaarden van Eemstroom

40% of meer

past gedeeltelijk bij de visie en kernwaarden van Eemstroom

40% of minder

past niet geheel bij de visie en kernwaarden van Eemstroom